محورهای همایش


توسعه منابع انسانی و تعالی سازمانی
رهبری و مدیریت، نظام های مدیریت جدید
چشم انداز صنعت لاستیک و توسعه تکنولوژی
آمیزه کاری - مواد اولیه - طراحی و ساخت-ماشین آلات - آزمون محصول
مسوولیت اجتماعی سازمان، محیط زیست - بازیافت و انرژی


ستاد همایش


دبیرهمایش: جناب آقای مهندس حسن شعبانی
اعضای ستاد همایش
جناب آقای مهندس محمد صادق مخنفی
جناب آقای جابر حقی
جناب آقای رحمت صفرزاده
سرکارخانم سارا انصاری
سرکارخانم نسرین باقری زاده ابیانه
سرکارخانم فوزیه حسین نیا


حامی همایش


مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به مدیریت جناب آقای مهندس انصاری
انجمن صنفی صنعت تایر ایران به مدیریت جناب آقای مهندس محمودیان


تاریخ های مهم


زمان برگزاری همایش:28 الی 30 بهمن 93
آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات ، تا تاریخ 93/7/30 می باشد.

محورهای همایش

توسعه منابع انسانی و تعالی سازمانی -
رهبری و مدیریت، نظام های مدیریت جدید -
چشم انداز صنعت لاستیک و توسعه تکنولوژی -
آمیزه کاری - مواد اولیه - طراحی و ساخت-ماشین آلات - آزمون محصول -
مسوولیت اجتماعی سازمان، محیط زیست - بازیافت و انرژی

اخبار سایت

برگزاری دوازدهمین همایش صنعت لاستیک ایران
1393/01/30
برگزاری دوازدهمین همایش و نمایشگاه و اولین دوره ..

تمام حقوق این سایت، متعلق به شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ایران می باشد