خواص مکانیکی و دینامیکی مواد سازنده تایر و مدل های مربوط برای استفاده المانهای محدود تایر

برگزارکننده: جناب دکترمير حميدرضا قريشي و دکتر مهدي رزاقي

دکتر قريشي ، عضو هيأت علمي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
دکتر رزاقي، عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس
محتوا:
کارگاه عملی یک روزه در دوبخش تئوری و کارگاه نرم افزاری المان محدود برگزار می گردد. سرفصل ها:
مفاهیم تنش و کرنش در یک محیط پیوسته
رفتار الاستیک مواد جامد در حالت خطی و غیرخطی
رفتار ویسکوالاستیک پلیمرهای جامد در حالت گذرا و شبه پایدار
رفتار پلاستیک پلیمرهای جامد
مفاهیم شکست و از کارافتادگی در مواد پلیمری
اصول نرم افزار ABAQUS
مدل سازی تایر (دو بعدی و سه بعدی)
مدل سازی تایر در حالت غلطش پایدار
مخاطبین:
حد نصاب تشکیل دوره 15 نفر- مخاطبین دوره کارشناسان و کارشناسان ارشد طراحی تایر، تکنولوژی و مهندسی مکانیک

تاريخ برگزاري: 91/12/07     طول دوره:1 روز     محل برگزاری: شرکت مهندسی     هزينه دوره: 2,700,000 ريال

ارتباط با ما

دبيرخانه دائمي همايش: تهران - کیلومتر 17 اتوبان تهران، کرج - بعد از خروجی پیکانشهر- شهرك علم و فناوري - بلوار پژوهش -شركت مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيك
تلفن: 02144787900 - 02144787916
نمابر: 02144787900 - 02144787916
پست الكترونيك: irnc@rierco.net